فروش جزیی ، کلی و صادرات 09024492124
هفت نمک

  پینه آل

  Friday، ۲۴ Dey ۱۴۰۰

  غده صنوبری یا پینه آل که به چشم سوم نیز معروف است در میانی ترین قسمت بدن شما توسط مغز و استخوان جمجمه به شدتمحافظت میشود،زیرا اگر این غده از بین برود ،شما تجربه بعد از مرگ ،نخواهید داشت !! اخیرا کشف شده که بافت این غده دارایقشرهایی است که مشابه شبکیه چشم شماست

  مغز شما یک چشم در مرکز خود دارد

  بله چشم سوم

  در این غده مایعی با خاصیت کریستالی جریان دارد . این کریستال ها میتواند بلرزند و تمام رنگ های رنگین کمان را ازاد کنند .

  به نظر میرسد که دیمتیل تریپتامین هورمونی است که این کار را میکند و هنگام مرگ مقدار یک رودخانه از این هورمون در بدن ما ترشحمیشود

  غده صنوبری به نور واکنش میدهد ( نوری که هنگام روز به پشت چشم شما میتابد ) این غده کوچک، اطلاعات مربوط به طول نور روز را،که معمولاً ریتم شبانه روزی نامیده می شود ، به بدن منتقل می کند.

  غده صنوبری به سایر قسمت های بدن شما می گوید که هوا روشن است یا تاریک ، در چه فصلی قرار دارید و یا اینکه روزها طولانی تریا کوتاه تر هستند !

  ممکن است که دیمیتیل تریپتامین هم تولید کند که پیام رسانی هست که به طور طبیعی یک حالت روان گردان برای خوداگاهی ایجاد میکند.

  این غده نقش اساسی در نحوه خوابیدن ، عملکرد ، تصمیم گیری و درک واقعیت دارد .

  پس نقش اساسی در سلامت روانی ما دارد و ممکن است کلید دستیابی به پتانسیل حقیقی انسان باشد .

  غده صنوبری اساساً دریچه ای بین دنیای جسمی و معنوی برای انسان است. هنگامی که فعال می شود ، احساس سرخوشی و یگانگی، ذهن افراد را پر می کند و به آنها احساس دانش می دهد. می توان از طریق یوگا ، مراقبه و انواع دیگر روشهای خاص به این فعالسازی دست یافت.

  دلیل اینکه ما قادر به دستیابی به این موفقیت شگفت انگیز در مغز خود نیستیم ، به دلیل مقدار فلوراید سدیم در اب روزانه ای که مصرفمیکنیم است .

  غده صنوبری تمام فلورایدی که ما مصرف میکنیم جذب میکند و در نتیجه جرم میگیرد و کلسیفه میشود .

  برای پاک سازی غده صنوبری ، باید سه کار انجام دهیم:

  مرحله 1: برخی از غذاها و عوامل محیطی را که باعث کلسیفیکاسیون اضافی می شوند از بین ببرید

  مرحله 2: کلسیفیکاسیون موجود را حذف کنید.

  با استفاده از قرار دادن کریستال ها زیر بالش )

  مرحله 3: آب خوراکی را بجوشانید . از خمیردندان بدون فلوراید استفاده کنید .مام رول های ضد تعریق بدون المینیوم استفاده کنید .

  رنه دکارت فیلسوف فرانسوی درباره غده صنوبری میگوید :

  دیدگاه من این است که این غده مقر اصلی نفس میباشد و محلی است که در آن‌همه افکار ما شکل میگیرند. دلیل اعتقاد من بر این امرآن است که به‌جز این بخش، من هیچ بخشی از مغز را نمی­توانم بیایم که دو تا نباشد. چراکه ما یک‌ چیز را با دو چشم می­بینیم، و یک‌صدا را با دو گوش می­شنویم و کوتاه آنکه، هرگز در یک‌زمان بیش از یک فکر نداریم !!

  پزشکی مدرن، اطلاعت کمی درباره نقش پینه ال در بدن دارد اما این غده سابقه متافیزیکی غنی ای دارد و در نقوش قدیمی اغلب بهچشم میخورد. غده پینه ال گیرنده نوری است و باستانیان حتی قبل از اینکه معنی این کلمه رو بدونن میدونستن چیه !! یعنی ما در گذشتهبسیار بیشتر از امروز میدانستیم.