فروش جزیی ، کلی و صادرات 09024492124
هفت نمک

  Earthing یا اتصال با زمین

  Tuesday، ۱۶ Shahrivar ۱۴۰۰

  اتصال به زمین که به عنوان Earthin هم شناخته میشود اینقدر مهم و حیاتیه که قطع ارتباط ممکن است ما رو در برابر التهاب . درد ،استرس ، بی خوابی و بیماری اسیب پذیر تر کند .ارتباط برقرار کردن با زمین ثبات الکتریکی بدن را تقویت میکند و به عنوان پایه و بنیادبرای سرزندگی سلامت و شفا عمل میکند . همچنین این ارتباط به ظاهر ساده مجرایی برای نقل انتقال جریان ارام الکترونی طبیعی زمیناز کف پاها به بدن است . حتما متوجه هستید که ما موجودات زیست الکتریکی هستیم که روی صفحه الکتریکی( زمین) زندگی میکنیم .

  ماهیت این روش ،پابرهنه راه رفتن ،بویژه در کف دریاچه ها تالاب ها ابشارها و رودخانه یا حتی بستر خشک رودها ست که برای افزایشدر معرض قرار گرفتن بیوالکتریت به طور مستقیم و تماس طولانی مدت با سنگ های در معرض فیزو الکتریک هست . این شیوه الان از نظرعلمی شناخته شده و به عنوان تکنیک معالجه بیوفتونیک است که استفاده از جریانهای الکتریکی سطح پایین ،برای بالا بردن ابشارهای واکنش نامشخص که نتیجه اش تشدید مسئول درخشندگی لطیف از هر سلول زنده است !!!

  در حقیقت مطالعات بیوفتونیک ثابت میکند که افسانه های درخشش تشعشعات مسیح که اغلب تعریف میشده و توسط هنرمندان منقوششده و به عنوان هاله مقدس از نور اطراف سرش یا بدنش میشناسیم از دانش کاربردی در مورد اصول vedic بسیار پیشرفته بوده که شامل مصرف کلوییدهای طلا و نقره و مواد soma elixir بوده است .

  بیوالکتریکاسیون طولانی مدت در حالی که نوشیدن کلوییدهای الکتروم نیز انتشار بیوفتون چشم را تقویت میکند ، به طور معمول باعث درخشش چشمگیر و مبهم با ظاهر فرشتگان و شیاطین میشود . این ارتباطی با مذهب ندارد و واکنش فیزیکی و علمی ثابت شده است .

  در حقیقت مطالعات بیوفتونیک ثابت میکند که افسانه های درخشش تشعشعات مسیح که اغلب تعریف میشده و توسط هنرمندان منقوش شده و به عنوان هاله مقدس از نور اطراف سرش یا بدنش میشناسیم از دانش کاربردی در مورد اصول vedic بسیار پیشرفته بوده که شامل مصرف کلوییدهای طلا و نقره و مواد soma elixir بوده است .