فروش جزیی ، کلی و صادرات 09024492124
هفت نمک
  کالای فیزیکی

  کریستال نمک آبی گرمسار

  کریستال نمک آبی گرمسار
  کریستال نمک آبی گرمسار
  کریستال نمک آبی گرمسار
  کریستال نمک آبی گرمسار
  کریستال نمک آبی گرمسار
  کریستال نمک آبی گرمسار
  کریستال نمک آبی گرمسار
  کریستال نمک آبی گرمسار | همنمک
  کریستال نمک آبی گرمسار
  کریستال نمک آبی گرمسار
  کریستال نمک آبی گرمسار
  کریستال نمک آبی گرمسار
  کریستال نمک آبی گرمسار
  کریستال نمک آبی گرمسار
  کریستال نمک آبی گرمسار
  کریستال نمک آبی گرمسار
  کریستال نمک آبی گرمسار
  کریستال نمک آبی گرمسار
  کریستال نمک آبی گرمسار
  کریستال نمک آبی گرمسار | همنمک
  کریستال نمک آبی گرمسار | همنمک
  کریستال نمک آبی گرمسار | همنمک
  کریستال نمک آبی گرمسار | همنمک
  کریستال نمک آبی گرمسار | همنمک
  کریستال نمک آبی گرمسار | همنمک
  کریستال نمک آبی گرمسار | همنمک
  کریستال نمک آبی گرمسار | همنمک

  کریستال نمک آبی گرمسار

  ناموجود
  اضافه به سبد خرید

  مطابق عکس

  نمک ابی کریستال نوعی فسیل است .

  استفاده دکوری

  دفع انرژی منفی محیط

  دفع فرکانس های محیط

  مناسب برای روی ماکروویو ها ، کنار مودم و دیش های مخابراتی